VENTILI ZA VZDRŽEVANJE TLAKA  izdelki podjetij     PROMINENT  ali   GEORG FISCHER

       

 

1 Splošen opis

Ventili za vzdrževanje tlaka so notranje pretočni batno-membranski ventili brez povratnih tlačnih reakcij. Zaradi tega so primerni tudi pri nestalnih protitlakih kot ventili za vzdrževanje tlaka (še posebej pri daljših vodih). Ventili za vzdrževanje tlaka se uporabljajo za ustvarjanje stalnega protitlaka za natančno črpanje oz. za zaščito pred čezmernih odmerjanjem ali za povečanje natančnosti odmerjanja pri nestalnem protitlaku, prostem izteku ali odmerjanju v vakuumu. Primerni so posebej v povezavi z impulznim blažilnikom za ustvarjanje odmerjanja z nizko mero impulzov. Pri uporabi kot prelivni ventili v obvodu so namenjeni zaščiti črpalk, vodov in armatur pred čezmernim tlakom zaradi napačne uporabe ali zamašitve.
 

2 Poglavje o varnosti Namenska uporaba

• Ventili za vzdrževanje tlaka so primerni samo za tekočine.
• Ventile za vzdrževanje tlaka se uporablja za ustvarjanje konstantnega protitlaka za natančno črpanje oz. za zaščito pred čezmernih odmerjanjem ali
   za povečanje natančnosti odmerjanja pri nestalnem protitlaku, prostem izteku ali odmerjanju v vakuumu.
• Uporabljajo se v povezavi z impulznim blažilnikom za ustvarjanje odmerjanja z nizko mero impulzov.
• Kot prelivni ventil v obvodu ščitijo črpalke, vode in armature pred čezmernim tlakom zaradi napačne uporabe ali zamašitve.
• Vse druge uporabe ali predelava so prepovedane!
• Ventili za vzdrževanje tlaka niso primerni za uporabo z mediji, ki tvorijo pline ali trdne snovi!
• Ventilov za vzdrževanje tlaka ne smete uporabljati v dozirnih medijih, ki razjedajo materiale (glejte seznam obstojnosti ProMinent v katalogu izdelkov)!
• Ventilov za vzdrževanje tlaka ne smete uporabljati izven okolja in pogojev uporabe, ki so navedena v teh navodilih za uporabo  (npr. diagram P-T /tlak temperatura)!
• Ventile za vzdrževanje tlaka lahko uporablja samo v ta namen izobraženo in pooblaščeno osebje.
• Osebje je zadolženo, da upošteva podatke v navodilih za uporabo za različne življenjske faze naprave

                 
ZAPRI OKNO